Si ets titular del contracte ho has de sol·licitar per escrit i a la formalització de la baixa es desconnecta el servei.

Si ets pagador és important informar, i aportar algun justificant (p.ex. rescissió contracte lloguer) i així no se’t carregaran consums que no et corresponguin.