1. El de color vermell, informa que t’arriba subministrament des de la xarxa (si fa pampallugues vol dir que n’estàs fent us i si està fix vol dir que no n’estàs utilitzant)
  2. El de color verd comunica les lectures amb el sistema de telegestió (si es torna taronja o fa intermitències vol dir que està intentant restablir la comunicació amb el sistema).