Si és una alta nova, abans de 3 dies des de la formalització del contracte

Si és una recuperació d’un servei, no més de 24 hores des de la formalització del contracte