Si és una alta nova, es paguen els drets d’accés i d’extensió que suposa uns 45 €/kW que es contractin i es carreguen a la primera factura d’energia que s’emeti.

Si és una recuperació d’un servei anterior cal consultar-ho amb l’oficina.

Si només és un canvi de nom, no hi ha cap despesa associada.

Si només és un canvi de comercialitzadora, no hi ha cap despesa associada.

Si és una reducció de potència, la despesa amb impostos inclosos és de 9,69 € que es carreguen a la factura següent d’energia posterior a la formalització del nou contracte

Si és un augment de potència, cal consultar-ho amb l’oficina.