Amb l’Electra no hi ha permanències, càrrecs addicionals (excepte els que vinguin determinats per normatives legals), ni penalització per finalització de contracte.