L’empresa municipal Electradistribució Centelles ha fet aquesta setmana tasques de protecció d’aus a línies de mitja tensió del municipi, seguint els treballs que ja s’havien fet a diverses zones del municipi a primers d’any. En aquesta ocasió s’han fet a la zona de Can Milhomes. La protecció de l’avifauna és una de les principals preocupacions a l’hora de pensar en la sostenibilitat i en la conservació de la biodiversitat.

Aquests sistemes es basen principalment a col·locar materials aïllants a les parts que estan en tensió i estan prop de la torre metàl·lica de la línia aèria. Les aus utilitzen les torres metàl·liques com a suport de descans i punt de vigilància per la caça, ja que la majoria d’aquestes aus són de grans dimensions i moltes d’elles migratòries. Per les proteccions utilitzades s’ha optat per instal·lar un material aïllant sostenible, aquest està fet amb polímers aïllants per conservar la biodiversitat.