Comunitat Energètica Municipal de Centelles

Les instal·lacions que formen part de la Comunitat, comencen a ser una realitat i la instal·lació fotovoltaica de l’aparcament de l’Institut Pere Barnils, comença a funcionar pels consums a partir del dia 1 d’octubre de 2023, que es facturen durant el mes de novembre.

El projecte proposa que els ciutadans de Centelles es beneficiïn de l’energia generada per les tres noves instal·lacions fotovoltaiques municipals mitjançant la PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Dues pèrgoles solars de 125 kWp a l’aparcament de l’Institut Pere Barnils i a l’aparcament de la Zona Esportiva

Com funcionaran

 • Funcionaran com un autoconsum  col·lectiu

Què es busca

 • 100 participants per a cada instal·lació per compartir l’energia que generen

Què suposa cada participació

 • Coeficient de repartiment fix d’un 1% de la producció
 • 1,2 kWp fotovoltaics, unes 2 plaques solars per participació
 • Producció solar estimada de 1.664 kWh anuals
 • Tractament agregat de la generació d’ambdues instal·lacions

Costos i beneficis

 • Quota anual de 60 euros
 • Estalvi econòmic estimat de 180 euros anuals
 • Estalvi d’emissions estimat de 0,43 tones de CO2 eq

Qui pot

 • Qui sigui client de l’Electra
 • Qui tingui una potència contractada inferior a 15 kWh (tarifa 2.0TD)
 • Qui no disposi ja d’autoconsum

Com adherir-se

 • Signar sol·licitud de participació
 • Signar contracte d’autoconsum col·lectiu
 • Pagar la quota anual
 • Seguiment de la producció a partir de l’oficina virtual
 • Vigència anual

Quan adherir-se

 • Inscripcions obertes fins el dia 27 d’octubre de 2023, per contractar pel consum des de l’1 d’octubre, que es factura al novembre.
 • Quan s’exhaureixin les 100 primeres participacions, els interessats s’afegiran a la llista d’espera per incorporar-se a la segona pèrgola solar.
 • Les participacions no ocupades aniran per a equipaments municipals.
 • Renovació anual del projecte

Què es pot obtenir

 • Com més es consumeix en hores de sol, major és l’estalvi
 • Compensació dels excedents no consumits
 • Reducció en l’import de la factura

Un parc solar d’1 MWp al Polígon Industrial de La Gavarra

 • Funcionarà com una planta generadora d’energia, no com un autoconsum
 • Injectarà l’energia generada directament a la xarxa municipal
 • Els beneficis obtinguts per l’energia generada es repartiran per igual entre tots els client de l’Electra amb una potència contractada inferior a 15 kWh (tarifa 2.0TD)
 • Participació directa sense necessitat de fer cap tràmit ni sol·licitud
 • Descompte directe estimat per factura d’entre 1 i 2 euros mensuals per subministrament

AVANTATGES de formar part de la Comunitat Energètica de Centelles

 • Estalviar en la factura d’electricitat
 • Reduir les emissions de CO2, i cuidar el planeta
 • Afavorir el creixement de l’economia local
 • Contribuir en la transició cap a un model energètic descentralitzat i sostenible
 • Participar en un projecte transparent i municipal