Energia verda

Què és?

L’energia d’origen renovable o energia verda, és la que es produeix a partir de recursos naturals inesgotables, com per exemple la llum solar o el vent.

Beneficis

És una energia neta, ja que no genera emissions ni residus i el seu ús disminueix notablement l’impacte en el medi ambient.
A través de les GdO (Garanties d’Origen) la CNMC certifica l’origen de l’electricitat de totes les empreses comercialitzadores d’energia.

Tipus d’energia renovables

Energia solar

Aprofita l’energia procedent del Sol i la transforma en energia elèctrica

Energia eòlica

Aprofita l’energia del vent a través de molins o aerogeneradors que converteixen l’energia del moviment de l’aire en energia elèctrica

Energia hidràulica

Aprofita l’energia potencial de l’aigua per produir energia elèctrica

Biomassa i biocarburants

S’aprofiten fraccions biodegradables de residus d’origen biològic per obtenir energia

Geotèrmia

Aprofita el calor interior de la terra

Energia marina

Aprofita la força del mar (onades, corrents, marees…)