Instal·lacions solars

El nostre repte sostenible per al 2023

0
kW pic instal·lats
0
MWh anuals generats
0
tones CO² no emeses
L’energia solar fotovoltaica és la que s’obté a partir de la radiació solar a través de cèl·lules fotoelèctriques, que capten els fotons o partícules lumíniques i alliberen electrons, generant corrent elèctric. Es tracta d’una energia renovable, inesgotable i no contaminant, que es pot produir des de petites instal·lacions generadores, com per exemple les d’autoconsum, o a través de grans plantes fotovoltaiques que poden generar grans quantitats d’energia elèctrica.

Parc solar

En marxa el projecte per construir un parc solar d’1 MW als terrenys municipals situats al polígon industrial La Gavarra, al costat del magatzem de l’Electra.

El parc ocuparà una superfície de 10.200 m2, comptarà amb 2.180 panells i tindrà una potència de 1.002,8 kW pic.

Està previst que el parc generi 1.454 MWh anuals, que s’injectaran a la xarxa d’Electradistribució Centelles, i que equivaldran aproximadament a un 5% de l’energia consumida al poble de Centelles, i permetran estalviar l’emissió d’unes 700 tones de CO2 anuals.

El mes de març de 2023 ja s’ha col·locat la primera pedra per construir la planta fotovoltaica, que permetrà generar energia pública i reduir les factures d’energia dels clients de l’Electra

Pèrgoles solars

Durant aquest 2023 es duran a terme dues instal·lacions fotovoltaiques sobre pèrgola de més de 100 kW de potència cada una, situades en els aparcaments de la Zona Esportiva (C/ Josep Falgueras i Pujol) i de la Zona de l’Institut Pere Barnils (Ctra. De Sant Feliu de Codines).

Sobre les pèrgoles s’instal·laran prop de 430 panells solars, i està previst que aquestes instal·lacions produeixin uns 330 MWh anuals, que suposaran un estalvi d’emissions d’unes 160 tones de CO2 a l’any.

Aquestes instal·lacions fotovoltaiques permetran l’accés a l’autoconsum als centellencs que s’hi vulguin adherir.