Autoconsum

L’autoconsum és la generació d’electricitat per al consum propi mitjançant la instal·lació de petits generadors elèctrics basats en fonts d’energia renovable, majoritàriament solar fotovoltaica, que transformen directament la radiació solar en electricitat.

L’energia elèctrica generada pot ser consumida al moment, o bé a posteriori si es disposa de bateries per al seu emmagatzematge. 

Funcionament d’un autoconsum:

QUAN LES PLAQUES SOLARS PRODUEIXEN ENERGIA, HI HA 2 POSSIBILITATS

1

Es consumeix l’energia en el moment en que es genera

S’AUTOCONSUMEIX

MENYS CONSUM A LA FACTURA
MÉS ESTALVI

2

No es consumeix mentre es genera o no s’aprofita tota l’energia generada

ES GENEREN EXCEDENTS

MÉS CONSUM A LA FACTURA
ELS EXCEDENTS ES COMPENSEN A LA FACTURA

Tipus d’autoconsum

Autoconsum individual

Es considera autoconsum individual quan la instal·lació fotovoltaica està associada a un sol subministrament.

Aquesta opció d’auto abastiment d’energia per a consum propi pot ser sense excedents o amb excedents. 

  • A les instal·lacions sense excedents el sistema anti-abocament impedeix que hi hagi injecció d’energia sobrant a la xarxa.
  • A les instal·lacions amb excedents, de menys de 100 kW, existeix la possibilitat d’acollir-se al mecanisme de compensació simplificada dels excedents, i es reflecteix en forma de descompte a la factura.

Per a aquesta modalitat, en el cas d’Electracomercial Centelles, SLU, els excedents (energia que no es consumeix i és injectada a la xarxa de distribució) es compensen al 100% mitjançant la Bateria/guardiola virtual.

Bateria/guardiola virtual

Compensem el 100% de l’energia que generen les plaques solars

Opció de compensació d’excedents a preu fix (0,09 €/kWh) o a preu indexat.

1

Compensem econòmicament els excedents de la instal·lació de plaques solars amb el consum d’energia de la factura
.

2

L’energia excedent que no s’ha pogut compensar a la factura s’acumularà a la bateria en forma d’euros
.

3

Aquests diners es podran descomptar del terme d’energia de properes factures de l’Electra d’un o diversos contractes del mateix titular

Ara a l’Electra, et compensem el 100% dels teus excedents: emmagatzemem a la bateria virtual el valor econòmic dels excedents que no hagis consumit per compensar-los en següents factures.

La bateria virtual funciona com una guardiola on es guarden els kWh en valor econòmic, és a dir, l’import de l’energia excedent i no compensada a la factura s’acumularà a la bateria en forma d’euros i podrà ser descomptat del terme d’energia de properes factures, ja siguin del subministrament amb autoconsum, o bé d’un altre subministrament contractat amb l’Electra del qual també en sigueu titular.

El saldo de la bateria virtual no té caducitat, ni limitació temporal d’ús, motiu pel qual sempre el podràs aprofitar.

VULL CONTRACTAR

Autoconsum col·lectiu

Es considera autoconsum col·lectiu quan la instal·lació fotovoltaica està associada a més d’un subministrament.

Aquesta opció està pensada per una instal·lació de plaques fotovoltaiques en una ubicació comuna (una comunitat de propietaris, una urbanització, un solar…).

L’avantatge de l’autoconsum col·lectiu és que es reparteix tant els beneficis de l’energia generada per les plaques com les despeses associades a la instal·lació fotovoltaica.

Comunitat Energètica de Centelles

Està pensada pels clients de l’Electra que hi vulguin participar i que, sense fer una inversió per fer una instal·lació de plaques solars pròpia, es puguin beneficiar d’una energia neta i sostenible, generada per la instal·lació fotovoltaica.

PÀRQUINGS SOLARS

FUNCIONEN COM AUTOCONSUMS COL·LECTIUS

APARCAMENT
INSTITUT PERE BARNILS

APARCAMENT
ZONA ESPORTIVA

Costos i beneficis estimats per a cada participant

Els imports indicats són dades estimades, que variaran en funció de la producció, el consum i els preus de mercat.

COSTOS

QUOTA DE PARTICIPACIÓ
DE 60 € ANUALS

BENEFICIS

ESTALVI ECONÒMIC ESTIMAT
DE 180 € ANUALS

ESTALVI D’EMISSIONS ESTIMAT DE 0,43 TONES CO₂ eq ANUALS

VULL FORMAR-NE PART
VULL SABER-NE MÉS

Com es poden revisar els consums i la producció dels autoconsums

A l’oficina virutal d’Electracomercial Centelles, a l’apartat de CONTRACTES, clicant a DETALL es pot observar la gràfica de consum i generació, amb el detall de kWh, per hores, dies o mesos.