Autoconsum

L’autoconsum és la producció d’electricitat per al consum propi, mitjançant instal·lacions d’energia solar fotovoltaica que transformen directament la radiació solar en electricitat.

Tipus d’instal·lacions

Les instal·lacions d’autoconsum poden ser individuals o col·lectives:

En les individuals, la instal·lació de generació està associada a un sol habitatge.

En les col·lectives diversos habitatges estan associats a la mateixa instal·lació de generació.

La normativa també diferencia les instal·lacions d’autoconsum sense excedents o amb excedents:

A les instal·lacions sense excedents el sistema anti-abocament impedeix que hi hagi injecció d’electricitat a la xarxa.

A les instal·lacions amb excedents, l’energia que no consumeixes pot ser injectada a la xarxa de distribució.

Compensació dels excedents

Per a les instal·lacions de menys de 100kW existeix la possibilitat d’acollir-se al mecanisme de compensació simplificada dels excedents.

Aquest mecanisme permet compensar els excedents amb el consum, i es reflecteix en forma de descompte a la factura.

Ara a l’Electra, et compensem el 100% dels teus excedents: emmagatzemem a la bateria virtual el valor econòmic dels excedents que no hagis consumit per compensar-los en següents factures.

La bateria virtual de l’Electra funciona com una guardiola que permet descomptar l’import acumulat a les properes factures, o en factures d’altres subministraments d’un mateix titular. Aquest descompte s’aplica sempre en el terme d’energia, que és el que correspon al consum.

El saldo de la bateria virtual no té caducitat, ni limitació temporal d’ús, motiu pel qual sempre el podràs aprofitar.

VULL CONTRACTAR