Comptadors

Quins tipus de comptadors hi ha?

Tipus 1: per a subministraments amb una potència contractada igual o superior a 10 MW.
Tipus 2: per a subministraments amb una potència contractada superior a 450 kW i inferior a 10MW.
Tipus 4: per a subministraments amb una potència contractada superior a 15 kW i inferior a 50 kW.
Tipus 5: per a subministraments amb una potència contractada igual o inferior a 15 kW.
Tipus 3: són la resta de comptadors.

Què són els comptadors de telegestió?

Són comptadors que es poden gestionar de forma remota i que permeten al consumidor obtenir les seves dades de consum en temps real per tal de poder-les revisar i, si convé, valorar un canvi en els hàbits de consum, la potència o la tarifa per ajustar el seu consum a les seves necessitats, aconseguint un major estalvi i una millor eficiència energètica.

Els comptadors digitals són bidireccionals, per tant, també poden mesurar l’energia injectada a la xarxa, en cas d’autoconsum.

Com funcionen els comptadors de telegestió?

Al comptador s’hi poden veure dos LEDs: un vermell que indica si hi ha consum, i un verd que indica que comunica correctament.

Si el LED vermell parpadeja, vol dir que esteu efectuant consum; si es manté fix, vol dir que està arribant electricitat però no n’esteu consumint.

Si el LED verd està fix, la comunicació és correcta; si està taronja, vol dir que s’està intentant restablir la comunicació; i si s’apaga o es torna vermell, vol dir que no hi ha comunicació.

Què val el lloguer dels comptadors?

El preu del lloguer dels comptadors està regulat segons l’Ordre IET/1491/2013 d’1 d’agost.

El concepte de lloguer s’abona si el comptador és propietat de l’empresa distribuïdora, la qual es fa càrrec del manteniment i la substitució en cas necessari.

ACCÉS AL VOSTRE COMPTADOR