Peatges elèctrics

Què són els peatges?

Els peatges són els costos regulats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) destinats a mantenir la xarxa de distribució elèctrica per assegurar la qualitat del subministrament elèctric.

Què són els càrrecs?

Els càrrecs el conformen la resta d’imports regulats pel Ministeri, i que serveixen per cobrir els incentius a les energies renovables, la cogeneració i el dèficit tarifari, entre d’altres.

Quins canvis es produeixen en l’estructura de peatges a partir del 01/06/2021?

La circular 3/2020, comporta una nova estructura de peatges que implica la determinació dels costos de transport i distribució que s’assumeixen a través dels  imports de peatges i càrrecs, els quals determinen els imports regulats de cada factura.

PEATGES ELÈCTRICS 2.0TD

Per a subministraments amb potència contractada inferior a 15 kW

HORARIS PER ENERGIA

ENERGIA P1 (Punta)

Laborables
de 10 a 14 h
de 18 a 22 h
.

ENERGIA P2 (Pla)

Laborables
de 8 a 10 h
de 14 a 18 h
de 22 a 24 hores

ENERGIA P3 (Vall)

Laborables de 0 a 8 h
Dissabtes, diumenges i festius nacionals
.
De dilluns a divendres (laborables)
Dissabtes, diumenges i festius nacionals

HORARIS PER POTÈNCIA

POTÈNCIA P1 (Punta)

Laborables de 8 a 24 h
.

POTÈNCIA P2 (Vall)

Laborables de 0 a 8 h
Dissabtes, diumenges i festius nacionals
De dilluns a divendres (laborables)
Dissabtes, diumenges i festius nacionals

TARIFA 3.0TD

Per a subministraments amb potència contractada majors de 15 kW

HORARIS PER ENERGIA I POTÈNCIA

Període 1
Període 2
Període 3
Període 4
Període 5
Període 6

Períodes horaris de la circular 3/2020

De dilluns a divendres (laborables)
Dissabtes, diumenges i festius nacionals