Xarxa de distribució elèctrica

Electradistribució Centelles, SLU compta amb una infraestructura elèctrica composta per 38 kilòmetres de línies de mitja tensió a 25kV, que garanteixen el subministrament a 78 centres de transformació repartits pel territori. Amb 100 kilòmetres de línies de baixa tensió a 400/230 es fa possible arribar als més de 5.000 punts de subministrament del municipi.
0
kilòmetres de línies de mitja tensió a 25kV
0
centres de transformació repartits pel territori
0
kilòmetres de línies de baixa tensió a 400/230
0
punts de subministrament del municipi.

Compta, a més, amb l’estació receptora a Banyeres, recentment reformada per garantir un subministrament de màxima qualitat.

Periòdicament s’executen inversions per tal de mantenir les instal·lacions en les condicions òptimes per poder seguir oferint un servei excel·lent.